Cxense Display

Med språklege sjumilssteg frå 1917 til 2017. Kåseri: Sylfest Lomheim

Sylfest Lomheim kåserer om utvikling i det norske språk frå 1917 til i dag.

Lomheim er språkviter, omsetjar og debattant. Han er professor i norsk og omsetjing ved Universitetet i Agder og var i perioden 2004–2010 den fyrste direktøren for Språkrådet.

Han er også kjend frå det populære radioprogrammet Språkteigen. 

Kvås mållag er medarrangør og vil arrangere utlodding. Lyngdal brass deltek.

_
_
_